Eserleri

 

Dua, Allah ile sohbettir. Dua bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal dönüşümün doğmasına vesile olur, kolektif sevgi bağlarını geliştirir. Dua kavramı ve dua toplantıları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kitapları

Ilahi Plan Levihleri

İlahi Plan Levihleri

Hz. Abdülbaha, 1916 ve 1917 yıllarında, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı günlerinde, savaşın acılarıyla kıvranan Filistin'de 14 özel mektup kaleme almıştır. Bu mektuplar İlahi Plan Levihleri olarak adlandırılmakta ve Bahai Dini'nin öğretilerinin tüm dünyaya sistematik olarak nasıl yayılması gerektiğini gösteren temel kaynak olarak kabul edilmektedir. Kitap her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Bahailerine hitap eden Levihlerden oluşsa da; insanlığın maddi ve ruhani uygarlığını yok eden sorunlar için Hz. Abdülbaha'nın temel çözüm önerisi olan dünya barışı ve insanlığın kurtuluş stratejisini benimsemesi bakımından tüm insanlığı yakından ilgilendiren bir içeriğe sahiptir.
Kitap Paris Konuşmalarından Seçmeler

Paris Konuşmalarından Seçmeler

Hz. Abdülbaha, Babası Hz. Bahaullah'ın gelişinin müjdesini ilan etmek ve Bahai Dini'nin öğretilerini yaymak amacıyla 3 Ekim - 2 Aralık 1911 tarihlerinde Paris'e seyahat etmiştir. Bu seyahatleri boyunca, hayatın her tabakasından, sözlerini duymaya şevkle gelen kalabalık insan topluluklarını cezbetmiş ve kendilerine hitaben sayısız konuşma yapmıştır. Tüm bu konuşmalardan derlenmiş olan bu eser Hz. Bahaullah’ın çeşitli konular yelpazesi arasındaki en önemli öğretilerinin bir kısmının damıtılmış bir özü olarak görülebilir. Konuşmalarda ele alınan ve kitapta yer alan konulardan bazıları şöyledir: Kadın hakları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı milliyetçilik, savaşın ortadan kaldırılması, ülkeler arasında ortak güvenliğin ve barışın temeli, ruhun ve sevginin doğası, insanların ruhani nitelikleri ve aşamalı vahiy süreci.
Kitap Hz. Abdulbaha'nın Yazılarından Seçmeler

Hz. Abdülbaha'nın Yazılarından Seçmeler

Hz. Abdülbaha, Hz. Bahaullah’ın öğretilerini, insan birliği ve genel barışın gereğini üniversitelerde, kiliselerde, sinagoglarda ve çeşitli kurumların toplantı salonlarında yaptığı konuşmalarla açıklamıştır. Bu eser, bu konuşmaların bazı bölümlerinin derlemelerini içermektedir.
Kitap İlahi Medeniyetin Sırrı

İlahi Medeniyetin Sırrı

Hz. Abdülbaha 1875 yılında kaleme aldığı bu eserinde İran’da sosyal, hukuki ve ekonomik alanlardaki reform girişimlerine karşı çıkanların düşüncelerini tarihi örnekler ve özellikle Mesnevi’den yaptığı çeşitli alıntılar eşliğinde ele alır, gerçek bir medeniyetin insanlara refah ve mutluluk getirmesi gerektiğini ifade eder ve modern çağı şekillendirmesi gereken sosyal ve ruhani prensipleri açıklar.
Sevgiden Birliğe Kitap

Sevgiden Birliğe

“Her birinizden tüm kalbi düşüncelerinizi sevgi ve birlik üzerine yoğunlaştırmanızı istiyorum. Savaşmak düşüncesi geldiği zaman daha güçlü bir barış düşüncesi ile buna karşı çıkın. Nefret düşüncesi, çok daha kuvvetli bir sevgi düşüncesiyle yok edilmelidir. Savaş fikri tüm ahengi, mutluluğu, sükûneti ve huzuru yerle bir eder. Sevgi dolu düşünceler, kardeşliğin, barışın, dostluğun ve mutluluğun mimarıdır.”
Kitap Bazı Sorulara Cevaplar

Bazı Sorulara Cevaplar

Bahai İnancı’nın temel öğretileri hakkında Amerikalı yazar Laura Clifford Barney’in sorularına
Hz. Abdülbaha’nın verdiği yanıtların derlendiği eserdir. Derleme daha sonra Hz. Abdülbaha’nın onayı alınarak yayınlanmıştır. Bu eser, İlahi Zuhur’un önemi ve geçmiş tüm peygamberlerin birliği konularına açıklık kazandırmaktadır.
Kitap Kutsal Vasiyetnameler

Kutsal Vasiyetnameler

Bu eser, Bahai Dini'nin İlahi Elçisi Hz. Bahaullah'ın ve oğlu Hz. Abdülbaha'nın Kendi elleriyle bizzat kaleme aldıkları vasiyetnameleri içermektedir. Hz. Bahaullah, vefatından önce Tanrı'nın Dini'nin parçalanmadan varlığını sürdürebilmesi için bu tarihi belgeyi kaleme alarak oğlu
Hz. Abdülbaha’yı Kendisi’nden sonra Bahai toplumunun yönelmesi gereken kişi olarak tayin etmiştir. Hz. Abdülbaha da aynı şekilde vasiyetnamesinde halefi olacak olan kimseyi açıkça tayin ederek Kendisi'nden sonra Bahai toplumunun yöneleceği kişiyi hala hayattayken belirlemiştir.

Özel Yazıları

Birinci Lahey Levhi, Sürekli Bir Barış İçin Merkezi Teşkilatın İcra Kurulu tarafından Hz. Abdülbaha'ya yazılan bir mektuba Kendisinin verdiği cevaptır. 17 Aralık 1919 tarihli belge uluslararası barışa ulaşılabilmesi için gerekli olan derin toplumsal değişimleri incelemektedir. Levihte Hz. Abdülbaha barışın insan bilincinde bir dönüşümü ve her türlü önyargının ortadan kaldırılması, bilim ve dinin uyumu, kadın erkek eşitliği, eğitimin teşvik edilmesi ve tüm önyargı biçimlerinin ortadan kaldırılması da dâhil olmak üzere barışçıl bir dünya için gerekli olan prensipleri bir uçtan bir uca görebilmemize yardımcı olmaktadır.

sayfa ayırıcı