Yüce Adalet Evi Mesajları

Önsöz

Yüce Adalet Evi, dünya Bahai toplumunun uluslararası seviyedeki idari kurumudur. Oluşturulması esas itibariyle Bahai Dini’nin Tanrı Mazharı Hz. Bahaullah tarafından emredilmiştir ve sorumlulukları Kitab-ı Akdes’te nazil olmuştur. Hz. Bahaullah’ın getirdiği ilahi mesajın bütünlüğünü ve esnekliğini sağlama, inananların birliğini koruma, topluma yön verme ve sosyal yaşama katkıda bulunma yetkisine sahip bir kurumun tesis edilmesi yasası, Tanrı Mazharlarının bu dünyevi hayattan ayrılıklarından sonra ortaya çıkabilecek olası liderlik mekanizmalarının önünü kesmiştir.

Yüce Adalet Evi dünya Bahai toplumuna, refah içinde küresel bir medeniyetin inşa edilmesine katkıda bulunma kapasitesini geliştirmesi için kılavuzluk yapmaktadır.
Bahai yazılarında Yüce Adalet Evi’nin kararlarını “Kutsal Ruh’un ilhamı ve teyidiyle” alacağı teminatı verilmiştir. Dolayısıyla Bahailer için Yüce Adalet Evi’nin kararlarına itaat, zorunlu ve vazgeçilmez bir görev ve koşulsuz bir yükümlülüktür. Bu itaat körü körüne değil, bilinçli, kalben ve ruhen olan bir itaattir. Adalet Evi dünya Bahai toplumuna, refah içinde küresel bir medeniyetin inşa edilmesine katkıda bulunma kapasitesini geliştirmesi için kılavuzluk yapmaktadır. Sunduğu bu ilahi kılavuzluk, Bahai toplumunun Bahai Dini’nin dünya barışı vizyonunu hayata geçirmeyi öğrenirken düşünce ve hareket birliği sağlamasını mümkün kılmaktadır.

Dünya Bahaileri, Yüce Adalet Evi’nin rehberliğini Allah’ın iradesi olarak kabul ettiği için gelen her yazı sevinç ve heyecanla karşılanır ayrıca kutsal ve ışık misali yol gösterici olarak kabul edilir. Aşağıda yer alan yazılar bu yüce kurumun Hz. Abdülbaha’nın vefatının 100. yıldönümünün anılacağı 2021 yılı ile ilgili göndermiş olduğu mesajlardan bir seçki sunmaktadır. Önümüzdeki günlerde ilave yazılar paylaşıldıkça içerik güncellenecektir.

Yüce Adalet Evi Binası

Yüce Adalet Evi Binası

Derlemeler

"Gelmekte olan Plan yılı her yerdeki kümelerde ilerlemeyi sağlamasının yanı sıra, toplumumuz Hz. Abdülbaha’nın Suudunun yüzüncü yıldönümünü anma hazırlıkları yaparken, O’nun hayatı ve Kendisinin Merkezi olduğu Misakın gücü konusunda bir derin tefekkür yılı da olacaktır. Bu yıldönümünün kutlanması şüphesiz bireyler kadar toplumları da Allah’ın Sırrı olan Kimsenin bu dünyadan ayrıldığı o son derece üzücü anın önemini düşünmeye sevk edecektir. Hz. Abdülbaha’nın suudu o dönemin Bahailerinden derin sevgilerinin ve sadakatlerinin gayesi olan bir Şahsiyeti almıştı; bu çağın inananları için O, eşi benzeri olmayan kişi olmaya devam etmektedir: Babasının insanlığa öğrettiği her şeyin sözde ve amelde mükemmel somut örneği olan ve vasıtasıyla Hz. Bahaullah’ın Misakının “ilan edildi[ği], desteklendi[ği] ve korundu[ğu]” Kimse O’dur. Önümüzdeki yılın, Hz. Abdülbaha’nın “çok önemli”, “tarihi”, “ebedi” Belgesi olan Vasiyetnamesinin, “Hz. Bahaullah’ın kudretli Yasası ile yeryüzünde kurulması mukadder o ilahi uygarlığın gerçek modeli” olan İdari Düzeni “vücuda getiren, hatlarını çizen ve sürecini başlatan” andan bu yana geçen yüzyıla damgasını vuracağının da bilincindeyiz. Bu “benzersiz” ve “ilahi olarak tasarlanmış” Düzen, bu “kudretli idari yapı”, Mimarı tarafından Misakı ebedileştirmek ve Emrin ruhani güçlerini kanalize etmek için tasarlanmıştı. O halde, şu andan tam on iki ay sonra, gelecek yılın Ahd ve Misak Gününün özellikle anlamlı olacağı aşikâr olacaktır.

Yüzüncü yıldönümü anmalarına yetişecek şekilde hazır hale gelecek olan ilk film, Hz. Abdülbaha’nın Şahsiyetinin bir betimlemesi olacaktır. O’nun hayatına ve görevine saygı dolu bir övgü olmasının yanında, sözleri ve amelleriyle insanlığın birliğini savunmak yoluyla çağın eskimiş varsayımlarına ve önyargılarına nasıl karşı çıktığını ve bugüne kadar devam eden bir birleşme sürecini nasıl harekete geçirdiğini ele alıp inceleyecektir. Hemen ardından gelecek olan ikinci film ise, Bahai toplumunun erişmiş olduğu ve şimdi yeni ufuklara bakabildiği yüksekliklerden stratejik bir bakış açısı ile, Oluşum Çağının ilk yüz yılının sona ermesinin bir yansımasını yapacaktır."

Yüce Adalet Evi (25 Kasım 2020 tarihli mektup)